Informacja

Szanowni Czytelinicy mej strony.

Pragn? poinformowa?, ?e na swoim profilu fb publikuj? zdj?cia do albumu o Przegini. S? to zdjecia, ktre s? do rozpoznania. Mo?e kto? pomo?e ustali? kogo one przedstawiaj? i z jakiego s? roku.

K.T.

 


Serdecznie zapraszam mieszka?cw Przegini na spotkanie, na ktrym zaprezentuj? zebrany materia? archiwalny do mej nowej publikacji - albumu fotograficznego, ukazuj?cego Przegini? na dawnej i wsp?czesnej fotografii. W trakcie prezentacji b?dzie mo?na zobaczy? wiele unikalnych zdj??, pochodz?cych nawet sprzed okresu I wojny ?wiatowej.

Spotkanie odb?dzie si? 20 lutego o godz. 17. w nowej remizie OSP


Kazimierz Tomczyk

 

Pragn? poinformowa? Czytelnikw, ?e zbieram zdj?cia do albumu o Przegini. B?dzie to praca ukazuj?ca t? miejscowo?? na dawnej i wsp?czesnej fotografii. Planuj? wydanie albumu, ktry b?dzie zawiera? oko?o 1500 r?nych fotografii, a jego obj?to?? przewiduj? na 420 stron. Praca zostanie wydana na papierze kredowym, w formacie A 4. Je?eli kto? z Czytelnikw posiada ciekawe fotografie dotycz?ce Przegini, to prosz? o kontakt - K.T.

7 - 1jpeg

Fotografia pochodzi z lat 20. ubieg?ego wieku.

 
album

Uprzejmie informuj?, ?e wyda?em album o ko?ciele parafialnym w Rac?awicach i kaplicy w Czubrowicach. Na 120 stronach zamie?ci?em ponad 300 zdj?? wsp?czesnych i dawnych. Je?eli kto? jest zainteresowany zakupem albumu lub ksi??ki o parafii Przeginia to prosz? o kontakt przez e-maila.

K. Tomczyk.

okladka

 
Witam w moim k?ciku historycznym

Mam przyjemno?? zaprezentowa? stron? skierowan? dla mi?o?nikw historii i etnografii ziemi olkuskiej i krakowskiej. Znajdziecie tu Szanowni Pa?stwo wiele ciekawych, nigdzie jeszcze publikowanych informacji z przesz?o?ci, dotycz?cych r?nych wydarze? z ?ycia codziennego mieszka?cw regionu olkuskiego i podkrakowskiego. Podziel? si? tak?e z ciekawymi wydarzeniami z innych regionw kraju i ?wiata.

 

Ciekawostki z przesz?o?ci

Dawne wierzenia i zwyczaje

Statystyka strony

Użytkowników : 2
Artykułów : 280
Odsłon : 154090

Go?cimy

Naszą witrynę przegląda teraz 3 gości