Sąspów


Zmarł o. Stefan Pęgiel

14 lipca 2014 r. w wieku 82 lat zmarł o. Stefan Pęgiel, redemptorysta, wieloletni misjonarz ludowy ze wspólnoty w Gdyni.

O. Stefan Pęgiel urodził się 18 grudnia 1931 r. w miejscowości Sąspów k. Olkusza (diecezja kielecka). Jego rodzicami byli Bolesław i Julianna zd. Bień. Redemptorystów poznał jako13-letni młodzieniec podczas misji ludowych prowadzonych w 1944 r. w jego rodzinnej parafii przez ojców Grodniewskiego i Szczurka. Wstąpił do juwenatu redemptorystów w Toruniu. Maturę zakonną uzyskał 19 czerwca 1952 roku, państwową w Tarnowie 24 czerwca 1958 r.

Nowicjat rozpoczął 4 sierpnia 1949 roku w Braniewie pod kierunkiem o. Stanisława Zdunka. Pierwszą profesję zakonną złożył 5 sierpnia 1950 roku, a wieczystą 2 sierpnia 1955 roku. Studia seminaryjne odbywał w następujących latach: filozofia 1952-1954 i teologia 1954-1958. Święcenia diakonatu otrzymał 28 kwietnia 1957 roku, a prezbiteratu 29 czerwca 1957 roku w Tuchowie z rąk ks. abp. Włodzimierza Jasińskiego. Po ukończeniu studiów odbył tirocinium pastoralne w Warszawie, które trwało od 16 sierpnia 1958 roku do 16 maja 1959 roku, pod kierunkiem o. Franciszka Brzoskowskiego.

Pracował jako misjonarz w następujących placówkach:

1959-1961 – Szczecinek

1961 kwiecień-grudzień – Zamość

1962-1967 – Gdynia

1967-1977 – Gliwice

1977-1984 – Zamość (przełożony wspólnoty)

1984-1990 – Elbląg

1990-1995 – Gdynia (prefekt tirocinium)

1995-2014 – Gdynia.

Posługę misyjną i rekolekcyjną podejmował z wielkim zapałem i godną naśladowania umiejętnością. W podobnym duchu przygotowywał też nowych misjonarzy redemptorystów.

www.redemptor.pl/aktualnosc

 

 
Uroczystość u sióstr zakonnych - 1937 r.

W parafii Sąspów przed dwoma miesiącami osiedliły się siostry Bernardynki, które przybyły w liczbie 8 z Wilna. Mają one zamiar wybudować tu klasztor. Tymczasowo zamieszkały w wili na Słupiance. W dniu 8 grudnia ks. proboszcz Wacław Jabłoński poświęcił kaplicę w domu wspomnianych sióstr i odprawił w niej Mszę św. W uroczystości wzięła licznie udział ludność parafii sąspowskiej (Gazeta Tygodniowa 1937, R. 7.  nr 51).

 
Zajęcie gruntów plebańskich

Po  powstaniu styczniowym  władze państwowe na mocy ukazu carskiego z grudnia 1865 r. zajmowały grunty parafialne, należące do duchowieństwa świeckiego rzymsko-katolickiego. Każdej parafii pozostawiono tylko 6 morgów. W zamian za utracony majątek ziemski duchowni otrzymali od państwa regularną pensje. Uzależnienie gospodarstw kościelnych od państwa spowodowało zaniknięcie dotychczasowych obowiązkowych, feudalnych świadczeń ludności na rzecz dla kościoła. Zajęcie gruntów w parafii sąspowskiej miało miejsce w lipcu 1866 r., o czym informuje zamieszczony niżej dokument  pochodzący z archiwum państwowego w Radomiu. Oto jego treść.


Protokół ogłoszenia najwyższego               Działo się na gruncie probostwa Sąspów
ukazu o urządzeniu duchowieństwa           dnia 9/21 lipca 1866 r.
świeckiego rzymsko-katolickiego

Po przybyciu w dniu dzisiejszym do probostwa Sąspów delegowany, w celu wykonania najwyższego ukazu pod dniem 14/26 grudnia 1865 r.,  o urządzeniu duchowieństwa świeckiego rzymsko-katolickiego zapadłego, wezwał Naczelnika Wojennego Uczastku Skalskiego, dziekana dekanatu skalskiego przez konsystorz generalny diecezji kieleckiej – do atlentowania czynności delegowanego dozór kościelny wójta gminy Pieskowa Skała oraz miejscowego proboszcza, tak zgromadzonym w komplecie odczytawszy powyższy ukaz oraz reskrypt J.W Gubernatora cywilnego z dnia 23 lutego/7marca r. b. N…503 na zasadzie powyższego ukazu wydany oświadczył, że cały majątek i kapitały należące do probostwa Sąspów przechodzą na rzecz skarbu, następnie zażądał wszelkich dokumentów tyczących się  całego majątku i kapitałów, a po otrzymaniu takowych przystąpił do szczegółowego zajęcia i na tym niniejszy protokół zakończył.

Pod protokołem podpisali się członkowie dozoru kościelnego: Jan Wawro, Walenty Filarski, Franciszek Synowiec – sołtys; proboszcz parafii Sąspów,  ks.  Bolesław Ziemoński, wójt gminy Pieskowa Skała Okrajni;  dziekan dekanatu skalskiego oraz urzędnicy państwowi.  

Kazimierz Tomczyk

 
Pierwszy telewizor - 1961 r.

Telewizor stanowi atrakcję dla całej wsi. Każdego wieczoru do szkoły ściągają tłumy mieszkańców Sąspowa celem oglądania programów. Dużą popularnością cieszą się programy rolnicze nadawane w niedzielę. Niestety młodzież w wieku 18-25 lat bardzo mało interesuje się programami telewizyjnymi, wolą spędzać czas w barze. (Kronika Szkoły Podstawowej w Sąspowie).

 
Rzemieślnicy - okres międzywojenny

 kowale  - Andrzej Wypart (1926), Franciszek Krzystonek (1934);

stolarze - Władysław Ślusarczyk (1928),  Wojciech Pęgiel (1934),

                Mieczysław Wiewióra (1936), Stefan Kiełtyka (1936), Jan Muzyk (1939),

                Kazimierz Gęgotek (1941), Józef Polak (1943);

murarze - Daniel Wypart (1922), Stanisław Kaczmarczyk (1923),  Wojciech Piwowarczyk (1936);

cieśle-  Józef Filipowski (1926), Łukasz Krzystonek (1933), Jan Krawczyk (1934),

              Piotr Grzebinoga (1934), Stanisław Pabisek (1934), Wojciech Rogóż (1935),

              Piotr Rusek  (Bukowiec - 1935),  Jan Krawczyk (1936);

krawcy - Wawrzyniec Mistela (1925), Jan Krzystonek (1934), Józef Krzystonek  z Wymysłowa (1940);

szewcy - Wincenty Krzystonek (1926), Wojciech Szwajcowski (1933), Piotr Pabisek (1933), 

                Stanisław Małysa (1935), Leon Skrzypek (1945);

kupcy -  Piotr Godyń (1933), Stanisław Dratwa (1936), Feliks Raźny (1938);

rzeźbiarz - Jan Wrona (1933);

ślusarze  - Józef Fuksiewicz  (1933), Józef Rusek (1936);

gajowi - Paweł Żak (1920, Piotr Krzystanek (1933),  Bolesław Indyka (1933),

              Piotr Wawro (1935), Franciszek Krawczyk (1938); 

szofer – Józef Krzystonek (1934); 

monter – Antoni Grzebinoga (1934);

fotograf- Piotr Kasprzyk (1935–1944 Słupianka);

szwaczki - Józefa Ferdek (Sąspów – Gościniec), Rozalia Pieszczek (1938);

handlarka  - Jadwiga Żak  (1936);

tapicer - Józef Żadęcki (1943 - Kaliska);

kolejarz  - Jan Kaczmarczyk (1945);

sklepikarz -  Roman Głąb (1928);

ogrodnik – Karol Przeździęk (1934);

kołodziej - Kurpisz Jan (Słupianka -1943); 

młynarz  - Wincenty Chochół (Kaliska);

akuszerki -  Marianna Kurek, Franciszka Krzystonkowa (1921), Ewa Mosurek (1929).
  (Kazimierz Tomczyk)

 
«pierwszapoprzednia12następnaostatnia»

Strona 1 z 2

Ciekawostki z przeszłości

Dawne wierzenia i zwyczaje

Statystyka strony

Użytkowników : 2
Artykułów : 281
Odsłon : 212758

Gościmy

Naszą witrynę przegląda teraz 8 gości