Piwowar, Witos?aw 1392; S?awak 1394; Stanis?aw 1418; Jan, so?tys, Ma?gorzata 1417; Marcisz so?tys 1418; Jan, syn Stanis?awa, Katarzyna 1419; Miko?aj 1420; Maciej zwany Skowronek i Adam zwany Janowicz 1420; Jan, so?tys 1422; Jan, so?tys 1425; Marcin, so?tys 1425; Marcin, so?tys, Ma?gorzata, so?tysina 1428 - 1430; Piotr, syn Andrzeja, student 1440; Wojciech Gomolka, Miko?aj Gomolka, Jan Wnak ?awnicy przegi?scy 1481; so?tys Maciej Hanel, z ?on? Ma?gorzat? 1498; Magdalena Niemcowa dziedziczka po?owy so?ectwa i dziedziczka Magdalena Handlowa 1509; so?tys Jan Przegi?ski i Miko?aj Przegi?ski 1528; El?bieta 1530; Walenty Szygu?a [Sygu?a] 1598; Benedykt Pilas; Bartosz Skra, Marcin Przysiad?o, Wojciech Baran, Tomasz Czajka, Maciej Ro?, Jakub Gwizda?a, Jan Kowal, Ewa Kowal, Jakub Nobis, wjt Wojciech Rog? 1639; Agnieszka Tyliba, Mateusz Tyliba 1648; Wojciech Kurek alias Duda, Jan Glanowski, Sebastian Ro?, Jan Baranik, Jakub Ku?nierczyk 1655; Adam Rog?, wjt i Stanis?aw, nauczyciel 1659; Krzysztof Prz?do 1660; Adam Kolano, Maciej Rozmus, Wawrzyniec Rozmus 1673; Wojciech Kania 1679; Dorota Kaimka, Jan Baranik, Grzegorz Gwizda?a, ?ukasz Piekarz, Jan Ku?nierz, wjt Marcin Rog? 1680; Jadwiga Baran, Jzef Baran, Jan Baran 1683; B?a?ej Maskula, Jan Baranik 1687; Piotr Skra, Jadwig? Rosiwna, Walenty Skra, Marcin Skra, Maciej Skra, Kazimierz Sygu?a, Jan Ku?nierz, Stanis?aw Skra, Szymona Skra, Grzegorz Skra, Wojciech Baranek 1690; Wojciech Baranik 1690 i 1697; Katarzyna Kanionka 1692; Tomasz Ornat, Stanis?aw Wronka, Wojciech Hudzik 1695; Jakub Rogozik, Mateusz Ku?, Sobek Ku?nierczyk, Ambro?y Tyliba, Szymon Kania [karczmarz] 1696; Szymon Kania 1692, 1696, 1697; Marcin Rog? stary wjt, B?a?ej Byczek, Franciszek Sygu?a, J?drzej Rogozik, Regina Kania 1697; El?bieta Felibinta 1699; Mateusz P?giel 1697 i 1703; wjt Franciszek Sygu?a w 1696, 1704; Tomasz Gwizda?a, Wawrzyniec Glanowski, Jan Krawczyk, Wojciech Nowak 1706; Grzegorz Rogozik 1708; wjt Wojciech Sygu?a, Mateusz Rog? 1715; wjt Mariusz Sygu?a, Pawe? Sygu?a 1718; Jan Rogozik, Jan Rog? 1718, 1732; Jan Krawiec, Jan Ro?, Walenty Przypad?o, Wawrzyniec Glanowski, Wojciech Nowak 1732; wjt Pawe? Sygu?a 1732, 1734, 1742; Mateusz Ku?, Piotr Rozmus, Szymon Piekarz, Krzysztof Piekarz, Jan Kania, Mateusz Krawiec 1736; Walenty Krawiec, Jzef Sygu?a, Wojciech Rusek, Agnieszka Sygu?a 1740; Jan Rusek, karczmarz 1742; Walenty Grka, Krzysztof Piekarz, Kacper Sygu?a, Wojciech Sygu?a 1744; Jan P?giel, Szymon Rogo?, Augustyn Hady, Mateusz Pilch, Grzegorz Rog?, Jakub Rog?, Jadwiga Rog?, Miko?aj Kurek, Sebastian Sygu?a, Mateusz Rogozik, Regina Rogozik 1745; Mateusz Krawiec, Mateusz Pilch, Szymon Przypad?o, Tomasz Ornat, Kazimierz Kurek, Miko?aj Kurek, Stanis?aw Kurek, Mateusz Gwizda?a, Wojciech Rogozik 1746; Jan Maszcza?a, Jacek Kania, Wojciech Baran, Szymon Piekarz, Maciej Rozmus 1747; Jacenty Rog?, B?a?ej Kowalczyk, Szymon Kowalczyk, Krzysztof Kowalczyk, B?a?ej Skra, Mateusz Krawiec, Mateusz Mosurek, Maciej Baran, Katarzyna Glanowska, Regina Stachowa, Ma?gorzata Sigulina 1748; Krzysztof Sygu?a, Jan Duda, Szymon Duda, Augustyn Kurek, Walenty Kania, Ewa Kania, Kacper Sygu?a, Wawrzyniec Duda 1749; wjt Mariusz Sygu?a, B?a?ej Skra, Walenty Kania, Piotr Sygu?a, Jan Duda 1750; Agnieszka Gwizda?a, Jakub Kurek, Wojciech Kurek, Tomasz Baranik, Regina Baranik, Salomea Baranik 1753; Walenty Rogozik, Jakub Rogozik, Grzegorz Rogozik, Jadwiga Rogozik, Katarzyna Sygu?a 1755; Piotr Baran, Jzefa Wrona, Tomasz Wrona, Mateusz Baran, Jakub Baran, Andrzej Krawiec, Jan Krawiec, Stanis?aw Rozmus, Piotr Rozmus 1756; Miko?aj Rog? Grzegorz Czaja, Tomasz Glanowski, Grzegorz Glanowski, Kacper Ro?, Walenty Rogozik, Franciszek Sygu?a, Jan Rozmus, Andrzej Pilch 1757; wjt Kazimierz Kurek 1754-1760; Jan Kania, Jakub Baran, Jacenty Kania, Maciej Rogozek, Jan Baran, Tomasz Kurek, B?a?ej Kurek, Sebastian Kurek, Augustyn Kurek 1758; Jzef Szymaszek; wjt Tomasz Bania 1761. (K. Tomczyk, Dzieje wsi i parafii Przeginia)

 

Ciekawostki z przesz?o?ci

Dawne wierzenia i zwyczaje

Statystyka strony

Użytkowników : 2
Artykułów : 282
Odsłon : 151336

Go?cimy

Naszą witrynę przegląda teraz 49 gości