Wypadek z prochem. W pierwszych dniach czerwca b. r., we wsi Witeradowie pod Olkuszem, pi?ciu ch?opcw zabawia?o si? prochem , ktry jeden z nich w znacznej ilo?ci, bo kilku czy kilkunastu funtw wykrad? z piwnicy pewnego przedsi?biorcy robt grniczych. Malcy nie?wiadomi widocznie niebezpiecze?stwa, zacz?li podpala? proch w ma?ej ilo?ci, naraz dostaje si? iskra do ca?ej masy prochu i nast?puje tak silny wybuch, i? jeden z ch?opcw wyrzucony si?? gazw w gr?, i przez nie poszarpany, ponosi ?mier? na miejscu, dwch innych, silnie pokaleczonych, umiera w m?czarniach w szpitalu olkuskim. Ocala?o wi?c dwch i ci, cho? poparzeni, maj? szanse wyzdrowienia. Z liczby ofiar wypadku czterech ch?opcw by?o w?o?cia?skich, a pozosta?y przy ?yciu jest synem stra?nika akcyzw. Szczygielskiego. (Gazeta Kielecka, R. 32, 1901 nr 52).

 

Ciekawostki z przesz?o?ci

Dawne wierzenia i zwyczaje

Statystyka strony

Użytkowników : 2
Artykułów : 282
Odsłon : 151343

Go?cimy

Naszą witrynę przegląda teraz 51 gości