Z DZIEJÓW PARAFII

 Ks. Józef Jędrychowski – proboszcz w niepodległej Polsce

 

 

W 10. numerze Natanaela pisałem o wspaniałym kapłanie, proboszczu naszej parafii ks. Zygmuncie Boratyńskim, który w 1919 r. został przeniesiony do parafii Wawrzeńczyce. W tym samym roku jego następcą został ks. Józef Jędrychowski, mgr św. Teologii, który przybył z prefektury szkół w Miechowie i kapelanii szpitalnej.

W tym czasie Polska była już niepodległa, ale jeszcze nie miała ustalonych żadnych granic państwowych. Zaborcy nie mieli zamiaru zwracać zagrabionych ziem polskich i trzeba je było zdobywać orężem. Wielu naszych parafian brało udział w tych walkach, a niektórzy polegli.

Cały naród składał podziękowanie Najwyższemu za cudowne przywrócenie wolności. Niedawno, 11 listopada, my także mieliśmy okazję do dziękczynienia za posiadanie tej wolności oraz modlitwy za wszystkich, którzy się przyczynili do jej odzyskania. Z okazji święta Niepodległości odbyły się uroczyste Msze św. za Ojczyznę, w tym również Msze św. Pontyfikalne w katedrach diecezjalnych.

Ks. Józef Jędrychowski oprócz obowiązków duszpasterskich kontynuował prowadzenie parafialnej biblioteki, której jak wiemy założycielem był jego poprzednik, ks. Zygmunt Boratyński. Wzbogacał także jej zbiory.

W 1928 r. ks. Jan Wiśniewski, Kanonik Sandomierski, proboszcz w Borkowicach, autor „Historycznego opisu kościołów, zabytków i pamiątek w olkuskiem”, przebywał w naszej parafii i m.in. oglądał zbiory innej biblioteki, mianowicie biblioteki dekanalnej, usytuowanej w naszym kościele, w skarbcu nad zakrystią. Jej dyrektorem był proboszcz ks. Józef Jędrychowski. Założycielem i pomysłodawcą biblioteki dekanalnej był ks. Markowski, dziekan olkuski, który w 1847 r. przedłożył taki projekt Władzy Diecezjalnej w Kielcach. Po uzyskaniu zezwolenia na założenie takiej biblioteki w Dekanacie Skalskim, ustalono, że będzie się ona mieścić w budowanym kościele w Jerzmanowicach. Szczegółowy regulamin jej działania został opracowany 1 lutego 1851 r. przez ks. W. Markowskiego kan. hon. Kaliskiego, dziekana skalskiego, proboszcza w Szreniawie. Według punktu nr 2 regulaminu: „Dyrektorem tej Biblioteki będzie miejscowy beneficjant i jego następcy”. W punkcie 7 z kolei czytamy: „Zachęcać kondekanalnych kapłanów, aby się do pomnożenia Biblioteki skutecznie przyczyniali, albo ciepłą ręką swe własne książki tamże składali albo ostatnią wolą swoją, czyli testamentem takowe Bibliotece przekazywali”.

Biblioteka w 1928 r. liczyła już kilkaset tomów, w tym kazania i liczne „białe kruki”, jak Antyfonarz wyd. w Krakowie w 1645 r., czy rękopis „Acta decretarum [...]” z 1772-1825 r. Biblioteka była nadzorowana przez kolejnego dziekana, a wypożyczanie książek odbywało się tylko za rewersem.

Ks. Józef Jędrychowski pełnił posługę w naszej parafii do 1932 r. Pochowany jest na cmentarzu w Parafii Krzęcice, Gmina Sędziszów, Powiat Jędrzejów z dwoma innymi księżmi. Zdjęcie pomnika z czarnego marmuru zamieszczamy powyżej.

Zygmunt Krzystanek

 

Ciekawostki z przeszłości

Dawne wierzenia i zwyczaje

Statystyka strony

Użytkowników : 2
Artykułów : 281
Odsłon : 223246

Gościmy

Naszą witrynę przegląda teraz 1 gość