Wydarzy?o si? w 1908 r.

?wi?tokradztwo. 15 czerwca 1908 r. podczas mszy ?w., proboszcz parafii Przeginia, ks. Felicjan Banasi?ski zamierzaj?c udzieli? wiernym komunii ?w. otworzy? tabernakulum i spostrzeg?, ?e nie ma w nim puszki z komunikantami. Po jakim czasie dosz?y do proboszcza wiadomo?ci, ?e jaki? ch?op chcia? na targu w Olkuszu sprzeda? ?ydom puszk? z?ocon?. Zainteresowany t? informacj? ks. uda? do Olkusza i dowiedzia? si? od nich, ?e sprzedaj?cym by? mieszkaniec Su?oszowy, Antonii Kijak. Wkrtce zosta? zatrzymany przez policj? i przyzna? si? do kradzie?y. Nie mog?c sprzeda? puszki, zakopa? j? w lesie w pobli?u cmentarzu. Na pytanie ksi?dza, co zrobi? z komunikantami? odpowiedzia?: zjad?em. Na procesie, ktry toczy? si? 29 pa?dziernika 1908 r. przed s?dem okr?gowym w Kielcach, Kijak nie przyzna? si? do kradzie?y. Jednak wezwani przed oblicze s?du ?wiadkowie udowodnili mu win?. S?d uzna? go winnym i skaza? na pozbawienie wszelkich praw stanu i 4 lata ci??kich robt. (Gazeta Kielecka, R. 38, nr 87)

 

Ciekawostki z przesz?o?ci

Dawne wierzenia i zwyczaje

Statystyka strony

Użytkowników : 2
Artykułów : 282
Odsłon : 151341

Go?cimy

Naszą witrynę przegląda teraz 50 gości