Iwanowice
Czy wiesz, ?e...

Z budow? ko?cio?a w Iwanowicach w XVIII w. wi??e si? legendarny zak?ad. Ot? wczesny dziedzic Nied?wiedzia zobowi?za? si? podarowa? drzewo modrzewiowe na jego budow?, pod warunkiem jednak, ?e wierni przetransportuj? je w ci?gu jednej nocy. Ksi?dz Kazimierz Bodurkiewicz, ktry podj?? zak?ad, tak zmobilizowa? parafian, ?e drzewa starczy?o nie tylko na ko?ci? ale i na przytu?ek dla bezdomnych.

Pod ko?cio?em w Iwanowicach znajduj? si? dwie krypty. Wej?cie do nich zosta?o zlikwidowane kilkana?cie lat temu. W podziemiach stoi kryszta?owa trumna. Ni uda?o si? ustali? czyje kryje prochy. Zgodnie z legend? pochowano w niej ukochan? Napoleona Bonaparte, Mari? Walewsk?.

17 listopada 1914 r. dosz?o w okolicach Iwanowic (w lesie maszkowskim) do krwawej bitwy pomi?dzy wojskami austriackimi i rosyjskimi. Walki trwa?y 12 dni, poleg?ych po bitwie pochowano na wzgrzu w lesie maszkowskim. Obecnie miejsce to upami?tnia cok? i krzy? postawiony staraniem mieszka?cw Widomej.

Na cmentarzu parafialnym w Iwanowicach, znajduj? si? mogi?y poleg?ych w I i II wojnie ?wiatowej, miedzy innymi legionisty, porucznika Mieczys?awa Kwieci?skiego, syna w?a?ciciela maj?tku w Maszkowie, ktry poleg? w pierwszych dniach I wojny ?wiatowej.

(Ziemia Podkrakowska, pod red. R. Lisowskiego, Krakw 2006 s. 31)

 
Zabity przemytnik - Iwanowice 1876 r.

W Gazecie Kieleckiej, ktra ukaza?a si? 25 kwietnia 1876 r. odnotowano, ?e przed kilkoma tygodniami na granicy austriackiej zabito w?o?cianina z Iwanowic, ktry przemyca? okowit?. Zabity pozostawi? ?on? i pi?cioro dzieci. Prawdopodobnie zosta? zastrzelony przez stra?nika granicznego. (Gazeta Kielecka 1876, R. 7, nr 36).

 


Ciekawostki z przesz?o?ci

Dawne wierzenia i zwyczaje

Statystyka strony

Użytkowników : 2
Artykułów : 282
Odsłon : 151325

Go?cimy

Naszą witrynę przegląda teraz 12 gości