Mogilany
Czy wiesz, ?e...

W Chorowicach w latach 50-tych XVII wieku mieszka? Kazimierz Jakub Haur, autor Ekonomii ziemia?skiej, pierwszego polskiego dzie?a o gospodarce rolnej.

W Gaju w latach 1801-1809 mieszka? p?niejszy bohater polski i W?gier gen. Jzef Bem. Jego rodzice kupili tu maj?tek.

W XIX wieku w Mogilanach znany by? zwyczaj gregorianek. W dniu ?w. Grzegorza, czyli 12 marca ch?opcy przebrani za biskupa, ksi?dza i s?ug? ko?cielnego zwanego rwnie? Grzegorzem chodzili po domach, dzwoni?c dzwonkiem i stukaj?c lask? z tabliczk?, chor?giewk? lub brzzk?, wyg?aszali zabawne oracje, za co otrzymywali drobne datki w postaci jajek czy chleba.

W dniu 12 wrze?nia 1909r. zosta? zorganizowany pierwszy raj samochodowy w Ma?opolsce. Samochody wystartowa?y z Boru Fa??ckiego a ko?czy?y swj wy?cig na mogila?skiej grze. Emil Rudawski, organizator rajdu, bardzo lubi? Mogilany, ch?tnie je odwiedza? i podziwia? okoliczne krajobrazy.

W dniu 24 pa?dziernika 1928r. przez Mogilany przeje?d?a? Prezydent Rzeczypospolitej Ignacy Mo?cicki uroczy?cie witany przez mieszka?cw. (Ziemia Podkrakowska, pod. red. Roberta Lisowskiego, Krakw 2006, s. 83).

 


Ciekawostki z przesz?o?ci

Dawne wierzenia i zwyczaje

Statystyka strony

Użytkowników : 2
Artykułów : 282
Odsłon : 151325

Go?cimy

Naszą witrynę przegląda teraz 18 gości