Czy wiesz, ?e...

W Niegoszowicach przyszed? na ?wiat w 1565r. Stanis?aw Niegoszewski, poeta ?aci?ski, g?o?ny kompozytor i poliglota (zajmowa? si? twrczo?ci? w 5-ciu j?zykach). Pod koniec XVI wieku zosta? sekretarzem krla Zygmunta III Wazy. Zmar? bardzo m?odo maj?c 35 lat.

Z ziemi? zabierzowsk? przez pewien czas by? zwi?zany Henryk Sienkiewicz, ktry w Rudawie pisa? powie?? dla m?odzie?y W pustyni i puszczy. Tutejsze okolice odwiedza? rwnie? Jzef Che?mo?ski.

W 1987r powo?ano w Radwanowicach Fundacj? im. Brata Alberta. Powsta?a ona w oparciu o maj?tek ostatniego dworu w Radwanowicach, b?d?cego w?asno?ci? Zofii Tetelowskiej.

Herb Zabierzowa podzielony jest na dwa pola. Pierwsze pole nawi?zuje do pierwotnego w?a?ciciela Zabierzowa, ktrym by? Jaksa z Miechowa herbu Gryf. Drugie natomiast odwo?uje si? do legendy o rycerzu Stanis?awie Kmiecie nieszcz??liwie zakochanym w Olimpii Bonerwnej, crce w?a?ciciela Balic. w rycerz Kmita u?ywa? klejnotu szlacheckiego o nazwie Chor?gwie.
(Ziemia Podkrakowska, pod red. Roberta Lisowskiego, Krakw 2006, s. 141).

 
Dzia?o si? w 1908 r. w Zabierzowie

Zabierzw 2 grudnia. Ku uczczeniu 60 letnich rz?dw monarchy odby?y si? w Zabierzowie uroczysto?ci w ko?ciele i sali szkolnej. Po mszy ?w., ktr? odprawi? X. Franciszek Graca, odby? si? staraniem grona miejscowych nauczycielek w sali szkolnej uroczysty poranek ze ?piewami i deklamacjami. S?owo wst?pne wyg?osi?a nauczycielka pani Marya B?ahoci?ska. (Czas, R. 61, nr 280).

 


Ciekawostki z przesz?o?ci

Dawne wierzenia i zwyczaje

Statystyka strony

Użytkowników : 2
Artykułów : 282
Odsłon : 151325

Go?cimy

Naszą witrynę przegląda teraz 4 gości