Boles?aw
Boles?aw - 1935 r.

Wie?a ko?cielna run??a z dzwonami. W czasie onegdajszej burzy run??a wraz z dzwonami zbudowana przed 300 laty wie?a ko?ci?ka w Boles?awiu ko?o Olkusza. Zmursza?e drewniane wi?zania wie?y nie wytrzyma?y ostatniej burzy. Ofiar w ludziach nie by?o. (G?os Narodu 1935, nr 241).

 
Akcja na pomoc zimow? - 1936 r.

Z inicjatywy Rodziny Policyjnej w Boles?awiu uruchomiono kuchni? dla do?ywiania biednych dzieci. Po?wi?cenia kuchni dokona? ks. proboszcz M. Jezierski, ktry w przemwieniu da? wyraz wielkiego uznania i wdzi?czno?ci miejscowego spo?ecze?stwa dla Rodziny Policyjnej za dokonanie tak pi?knego czynu mi?osiernego (R.P.)( Gazeta Tygodniowa, Tygodniowa, 1936, R. 7. nr 51).

 
Szkielet w kajdanach - niezwyk?e wykopalisko.

Olkusz. Podczas budowy ochrony kultur le?nych w Boles?awiu pod Olkuszem natrafiono na szkielet ludzki, ktrego piszczele ng skute by?y kajdanami, ?elaznymi, zakuwanymi na nity. Kajdany sk?adaj? si? z grubych ogniw. W pobli?u szkieletu znaleziono kilka monet miedzianych, polskich z czasw Kazimierza Wielkiego. Ko?ci pochowano na cmentarzu w Boles?awiu, kajdany za? oddano do przechowania zarz?dowi gminy w Boles?awiu. (Gazeta Kielecka 1937, R. 68, nr 78).

 
Dzia?o si? 139 lat temu

Na pocz?tku 1873 r., we wsi Boles?aw, w powiecie olkuskim zosta?a otwarta elementarna szko?a katolicka. Na jej utrzymanie przeznaczono 210 rubli srebrnych rocznie. (Gazeta Kielecka 1873, R. 4, nr 17)

 


Ciekawostki z przesz?o?ci

Dawne wierzenia i zwyczaje

Statystyka strony

Użytkowników : 2
Artykułów : 282
Odsłon : 151325

Go?cimy

Naszą witrynę przegląda teraz 23 gości